Prenatal

Privacy Statement

Met dit privacy-beleid geven wij informatie over de verwerking door Prénatal van jouw persoonsgegevens, en wat jouw rechten hierin zijn.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van jou?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die te herleiden zijn naar een persoon. Bijvoorbeeld een naam, e-mailadres, adresgegevens en foto’s. Wij verwerken enkel gegevens die we via deze pagina of links op deze pagina verkrijgen.  Op deze website door het websitebezoek zelf, als je een online profiel aanmaakt voor ‘welkom in onze wereld’, als je je aanmeldt voor de nieuwsbrief, en bij het aanmelden van jezelf of jouw kind als model. Wij verwerken gegevens die jij zelf hebt ingevuld, gegevens die cookies over jou verzamelen, en gegevens die wij zelf toevoegen, zoals bijvoorbeeld een klantnummer.

Aanmelden voor ‘welkom in de wereld’

Jouw persoonsgegevens worden door Prénatal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) en op basis van de expliciete toestemming:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over jouw inzending

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Voor- en achternaam kind;
 • Geslacht kind;
 • Geboortedatum kind;
 • Geboortetijd kind;
 • Foto kind;
 • Adresgegevens;
 • E-mailadres;
 • Geslacht.

Jouw persoonsgegevens worden door Prénatal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en maximaal één jaar bewaard na het eerste contact.

Aanmelden als model

Jouw persoonsgegevens worden door Prénatal verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en) en op basis van de expliciete toestemming:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over jouw aanmelding
 • Publicatie van de foto’s die zijn gekozen

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voor- en achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geslacht;
 • Kledingmaten;
 • Lengte;
 • Uitgerekende datum;
 • Ingezonden foto;
 • Voor- en achternaam kind;
 • Geboortedatum kind;
 • Kledingmaat kind:
 • Geslacht kind;
 • Geboortedatum jongste kind.

Jouw persoonsgegevens worden door Prénatal opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) en maximaal één jaar bewaard na het eerste contact.

Wie kan mijn gegevens inzien?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derde partijen tenzij jij hier expliciet toestemming voor geeft.  Bijvoorbeeld wanneer er via deze website een winacties georganiseerd wordt, dan kunnen wij de gegevens van de winnaar delen om de gewonnen prijs te versturen.  Als jij zelf iets post op Facebook voor een actie van Prénatal, ontvangt Facebook deze gegevens uiteraard. Wij verwijzen je naar het Privacy Statement van Facebook als je hier meer informatie over wil.

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Hoe gaat Prénatal met mijn persoonsgegevens om? 

Prénatal vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg belangrijk. Daarom zorgt Prénatal ervoor dat persoonsgegevens verwerkt worden aan de hand van de volgende principes.

a) Prénatal verwerkt alleen persoonsgegevens als daar een rechtmatige grondslag voor is, bijvoorbeeld toestemming, of de uitvoering van een overeenkomst;

b) Prénatal is transparant in hoe de persoonsgegevens verwerkt worden, onder andere door inzicht te geven in welke persoonsgegevens wij van je verwerken en welke andere partijen daar mogelijk ook inzage in hebben;

c) Prénatal verwerkt niet meer gegevens dan noodzakelijk is voor het doel. Prénatal verwerkt vervolgens de gegevens niet verder op een met het doel onverenigbare wijze;

d) Prénatal draagt er zorg voor dat persoonsgegevens juist zijn, en als dat nodig is, worden geactualiseerd;

e) Prénatal bewaart persoonsgegevens niet langer dan de doeleinden waarvoor deze verwerkt zijn;

f) Prénatal heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens veilig te houden. Prénatal gebruikt moderne technieken om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Verder heeft Prénatal niet alleen naar de techniek gekeken, maar ook naar hoe Prénatal als organisatie met persoonsgegevens omgaat. Wie heeft er bijvoorbeeld toegang tot welke gegevens en wanneer dienen je persoonsgegevens verwijderd te worden.

Cookies

Prénatal plaatst verschillende soorten cookies. Sommige cookies zijn noodzakelijk omdat de website anders niet naar behoren kan functioneren. Prénatal maakt ook gebruik van Analytics services. Ook de Analytics services gebruiken cookies. De door de cookies gegenereerde informatie over jouw gebruik van onze website (incl. jouw IP-adres) wordt doorgegeven aan die Analytics service. Zij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe jij onze website gebruikt, welke producten en pagina’s je bekijkt, rapporten over jouw website-activiteiten op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik, zoals het tonen van advertenties op bijvoorbeeld Facebook. Deze Analytics services combineren jouw IP-adres niet met andere gegevens waarover ze beschikken. Prénatal maakt ook gebruik van tracking cookies, zoals Google adwords om je via online advertenties te kunnen informeren over relevante Prénatal producten en acties. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de juiste instellingen te kiezen.

Voor meer informatie bekijk onze Cookies pagina.

Wat zijn mijn rechten?

Als jouw persoonsgegevens worden verwerkt, heb je ook privacyrechten. Uiteraard respecteren we die. Wil je een beroep doen op jouw rechten, of heb je een vraag over dit privacybeleid, dan kun je je vraag richten aan het volgende adres:

Moeder en Kind B.V.
Afdeling Customer Care
Postbus 2012
3800 CA Amersfoort

customer-care@prenatal.nl
0900 – 77362825

De afdeling Customer Care is op werkdagen bereikbaar tussen 09:00 – 17:00 uur. Hoe specifieker je bent bij je aanvraag, hoe beter we jouw vraag kunnen behandelen. We kunnen je vragen om een identificatiemiddel of veiligheidsvraag. Dit doen we om ervoor te zorgen dat niet iemand anders jouw rechten uitoefent. We streven ernaar zo snel mogelijk op je verzoek te reageren. Als we meer tijd nodig hebben om het verzoek af te handelen, laten we je weten hoeveel extra tijd we nodig hebben en wat de reden voor de vertraging is. In bepaalde gevallen kunnen we je verzoek afwijzen. Met betrekking tot Prénatals verwerking van jouw persoonsgegevens, heb je de volgende rechten:

Recht van inzage

Je hebt het recht te weten welke persoonsgegevens wij van jou verwerken. Je kunt dan controleren of je gegevens juist en volledig zijn.

Het recht op correctie

Als jouw persoonsgegevens niet juist zijn, heb je het recht ons te vragen deze aan te passen. Je kunt het in de meeste gevallen ook zelf doen in je profiel of account.

Het recht om bezwaar te maken

Zoals hierboven beschreven, gebruikt Prénatal jouw gegevens voor verschillende grondslagen, zoals toestemming, om te voldoen aan een contract, of op basis van een gerechtvaardigd belang. Is de grondslag gerechtvaardigd belang, dan heb je het recht om hiertegen bezwaar te maken.

Het recht op beperking van de verwerking

Je hebt in de onderstaande gevallen het recht ons te vragen om het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken:

 • Je bent van mening dat de informatie onjuist is;
 • Wij verwerken de gegevens onrechtmatig, d.w.z. zonder wettelijke grondslag;
 • In het verband met een rechtsvordering (art. 18 AVG, lid 1-C);
 • Je hebt bezwaar gemaakt tegen ons gebruik van jouw gegevens voor gerechtvaardigde belangen.

Het recht om jouw gegevens over te laten dragen

Je hebt het recht ons te vragen jouw persoonsgegevens aan jou over te dragen. Dit geldt voor persoonsgegevens die we met jouw toestemming of op basis van een contract met jou geautomatiseerd hebben verwerkt. Voor zover technisch mogelijk zullen we deze persoonsgegevens overdragen.

Het recht op verwijdering van jouw persoonsgegevens

Prénatal is wettelijk verplicht sommige persoonsgegevens van jou te bewaren. Maar soms kun je ons vragen om je persoonsgegevens te verwijderen:

 • We hebben de gegevens niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel;
 • Je trekt je toestemming voor verwerking in;
 • Prénatal verwerkt jouw persoonsgegevens onrechtmatig.

Het recht om een klacht in te dienen

Prénatal stelt veel in werking om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens. Toch kan het zijn dat je niet tevreden bent. Je hebt daarom het recht om bij ons een klacht in te dienen. Heb je een klacht? Stuur dan een mail naar Customer Care. Als je ervan overtuigd bent dat de verwerking van jouw persoonsgegevens niet in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming, heb je ook het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.