Prénatal tekent Convenant duurzame Kleding en Textiel

Convenant duurzame kleding en textiel
Prénatal heeft vandaag het ‘Convenant duurzame Kleding en Textiel’ getekend! Het convenant, wat wordt ondersteund door het Ministerie van buitenlandse zaken, is een belangrijk initiatief wat door veel belanghebbenden wordt gedragen. De vertegenwoordigers bij de ondertekening zijn de branche organisaties VGT, Modint en Inretail, alsmede de regering, vakbonden en een aantal belangengroepen. Vanuit het bedrijfsleven hebben meer dan 60 bedrijven, waaronder Prénatal, getekend.

Wij zien het convenant als een belangrijke stap voorwaarts in het ondersteunen van verantwoordelijke uitbesteding in de kledingindustrie, gezien de gezamenlijke inspanning van alle betrokken partijen op de verschillende aandachtsvelden. Als actief deelnemende partij in het geheel, zullen wij ernaar streven waar mogelijk onze inzichten bij te dragen, en te helpen het convenant een effectief werkend proces te laten zijn, wat in staat is om de beste resultaten te bereiken voor alle betrokken partijen.

Wij zien het convenant als een belangrijke stap voorwaarts in het ondersteunen van verantwoordelijke uitbesteding in de kledingindustrie.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Omdat we bij Prénatal veel waarde hechten aan duurzaamheid, mens en milieu is Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen verankerd in alles wat we doen. Daarin zoeken wij continu naar haalbare stappen om maatschappelijke én sociale verantwoordelijkheid vorm te geven. Wij geloven dat onze initiatieven een verschil kunnen maken in een wereld waarop de allerkleinsten nog een lang en fijn leven voor zich hebben.

Wat houdt dit convenant in?
Wat houdt de ondertekening van dit convenant in de praktijk in? In het kort is hiermee afgesproken dat met de productie van kleding en textiel wordt gewerkt aan:

  • bescherming tegen discriminatie
  • bescherming tegen kinderarbeid
  • bescherming tegen gedwongen arbeid
  • wederzijds dialoog met vakbonden
  • een leefbaar loon
  • veilige en gezondere werkplek
  • vermindering van negatieve milieu-impact
  • vermindering negatieve effect van gebruik water, energie en chemicaliën
  • voorkomen van dierenleed

Concrete samenwerking binnen mode industrie
Dit convenant staat voor een goede samenwerking binnen de mode industrie. Door de gezamenlijke ondertekening krijgt het convenant meer kracht en kunnen concrete stappen worden genomen. Samen staan we namelijk veel sterker!

Jouw vragen
Transparantie is één van de belangrijkste voorwaarden voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Heb je vragen over dit convenant? Stel ze dan gerust aan één van onze medewerkers van het Customer Care team. Dit kan via customercare@prenatal.nl of een e-mail op prenatal.nl/contact.

geen reacties

laat hier je reactie achter!